Waarom verandering lastig is en wat je hier als veranderaar mee kan

 

Iedere organisatie wil veranderingen natuurlijk zo succesvol mogelijk implementeren. Maar dit lukt pas echt wanneer alle medewerkers meegaan en dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is het essentieel om te begrijpen waarom mensen verandering lastig vinden. In deze blog gaan we dieper in op de vraag waar dit vandaan komt en wat je eraan kan doen.

Onze veranderaars komen vaak twee tegenovergestelde reacties tegen binnen veranderende organisaties. Door medewerkers worden zij regelmatig als ‘boosdoeners’ gezien, terwijl het MT ze als ‘innovators’ beschouwt. Het vraagt dus ook een stuk storytelling en psychologie om mensen mee te krijgen. Daarom beschrijven we een paar belangrijke kenmerken van weerstand tegen verandering.  

“Vroeger was alles beter”

Mensen hechten aan gewoontes en routine – zelfs als deze niet optimaal zijn – omdat ze een gevoel van stabiliteit bieden. “Zo hebben we het hier altijd gedaan”, hoor je vaak. Het helpt in zulke situaties om training en ondersteuning te bieden om mensen nieuwe vaardigheden en kennis bij te brengen en nieuwe routines op te bouwen. Zo kunnen veranderaars mensen helpen om deze gewoontes te doorbreken en zich comfortabeler te voelen bij verandering. 

Toen onze klant T-Mobile bijvoorbeeld veranderde van naam, merkte je dat ook op het veranderen van logo’s en namen veel weerstand komt. Mensen laten wennen is dus altijd belangrijk. Begrijpen dat weerstand dus soms ook gewoon tijd nodig heeft, kan ervoor zorgen dat je de rust bewaart als veranderaar. 

Onbekend maakt onbemind

Een andere reden waarom mensen het moeilijk vinden om te veranderen, is de angst voor het onbekende en het uit handen geven van controle. Dit kan leiden tot angst en terughoudendheid. Wanneer mensen niet weten waar ze uitkomen, maar ze wel gevraagd worden om ergens moeite in te stoppen, dan zorgt dit voor onzekerheid en/of weerstand. 

Het is belangrijk als veranderaar om mensen actief te betrekken bij het veranderingsproces en hen een stem te geven. Laat ze tijdig meedenken en -praten over het proces en de inhoud. Dit zorgt niet alleen voor een verantwoordelijkheidsgevoel maar neemt ze ook actief mee. Door hen te betrekken bij het proces kunnen we hun gevoel van controle vergroten en hen helpen om zich comfortabeler te voelen bij het omgaan met het onbekende.

Bij de Agile transformatie van de Belastingdienst hebben we bijvoorbeeld vakgroepen voor de verschillende agile businessrollen georganiseerd. Hierdoor kregen de medewerkers gevoel bij de taken en verantwoordelijkheden van hun nieuwe rol en ontstond er onderling dialoog met collega’s die dezelfde verandering in hun functie doormaakten.

Transities kosten moeite

Als het goed is zorgt een verandering uiteindelijk voor een verbetering. Maar om daar te komen is er vaak eerst een transitieperiode waarin zaken juist minder soepel lopen. Er worden bijvoorbeeld meer fouten gemaakt en nog niet iedereen spreekt dezelfde taal. Logisch. 

Het is als veranderaar belangrijk om geduldig en begripvol te zijn en mensen de ruimte te geven om fouten te maken en te leren van hun ervaringen. Die ervaring is essentieel om kennis in te bedden binnen de organisatie. Door de focus te leggen op kleine stappen en juist ook successen te vieren (hoe klein ook), kunnen we mensen motiveren en aanmoedigen om verandering te omarmen.

Zo werken onze veranderaars bij afdeling Klantinzicht binnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mee aan de nieuwe iteratieve multidisciplinaire werkwijze. Een van de succesfactoren in de aanpak is het aanzetten van het lerend vermogen door te doen en regelmatig te reflecteren.

Samen duurzaam verandering realiseren

Als veranderaar is het onze taak om mensen te begeleiden en te ondersteunen bij het omarmen van verandering. Door open communicatie, betrokkenheid, ondersteuning en geduld kunnen we mensen helpen de weerstand tegen verandering te overwinnen en samen een succesvolle transformatie te realiseren. 

 

Dit artikel is ingezonden door Team Bliss. Meer weten over wat jij kan om als veranderaar of als organisatie effectiever te worden in verandering? Kijk vooral op www.teambliss.nl.

Publicatie datum 21-05-2024

Geschreven door IPMA-NL

Terug naar Blog