IPMA Nederland

IPMA staat voor International Project Management Association. De Nederlandse beroepsvereniging behoort tot een uniek, wereldwijd netwerk waar projectprofessionals niet alleen zichzelf maar ook het vak blijvend willen professionaliseren.

Visie

IPMA Nederland is ervan overtuigd dat door het ontwikkelen van competenties van projectprofessionals, het verbeteren van de kwaliteit van het projectmanagementproces en de projectorganisatie ieder project een succes wordt.

Daarom faciliteert en stimuleert IPMA Nederland het uitwisselen van kennis en ervaringen en de ontwikkeling van nieuwe kennis, door het verbinden van individuen en organisaties van verschillende branches.

Het IPMA-certificaat is het bewijs van de mate van vakkundigheid en vaardigheden van een projectprofessional waarbij contextuele, gedragsmatige en vaktechnische competenties en ervaring centraal staan. Hiermee bevorderen we de professionaliteit van het vakgebied

Missie

IPMA Nederland is dé beroepsvereniging waar projectprofessionals elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kennis ontwikkelen én delen. Persoonlijke competentie-ontwikkeling en het gezamenlijk professionaliseren van het vak staan hierbij centraal. IPMA Nederland is onderdeel van een wereldwijd netwerk.

Bestuur

Het bestuur van IPMA Nederland wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en komt maandelijks bijeen. Het bestuur stelt jaarlijks de speerpunten van beleid vast en legt hierover verantwoording af aan de leden.

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering

Kom naar de IPMA Ledenvergadering en laat jouw stem horen! We stellen nieuwe bestuurskandidaten voor, we presenteren het jaarverslag en praten je bij over de ontwikkelingen in de vereniging!

Laat je stem horen tijdens de ALV

Onze partners

Keurmerkopleiders